Trang chủ / Kế toán và quản trị kinh doanh / CTĐT và Đề cương môn học / Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (áp dụng từ khóa 63)

Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (áp dụng từ khóa 63)

Chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng; sử dụng thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và kĩ năng giao tiếp tốt. Chương trình áp dụng từ khóa 63.

TT Môn học (Tiếng Việt) Tín
chỉ
HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 30                
I.1 Lý luận chính trị 13                
1 Pháp luật đại cương 2 2
2 Triết học Mác – Lênin 3 3
3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2
I.2 Kỹ năng 3                
7 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp 3 3
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học 8                
8 Toán cao cấp I 2 2
9 Toán cao cấp II 2 2
10 Tin học cơ bản 2 2
11 Nhập môn xác suất thống kê 2 2
I.4 Tiếng Anh 6                
12 Tiếng Anh I 3 3
13 Tiếng Anh II 3 3
I.5 Giáo dục quốc phòng 165t 4*              
I.6 Giáo dục thể chất 5 1* 1* 1* 1* 1*      
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 100                
II.1 Cơ sở khối ngành 19                
14 Nguyên lý kinh tế vi mô 3 3
15 Quản trị học 2 2
16 Nguyên lý kinh tế vĩ mô 3 3
17 Nguyên lý kế toán 3 3
18 Marketing căn bản 3 3
19 Nguyên lý thống kê 3 3
20 Thống kê doanh nghiệp 2 2
II.2 Kiến thức cơ sở ngành 14                
21 Nhập môn Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2 2
22 Tiếng anh thương mại 1 3 3
23 Kinh doanh quốc tế 3 3
24 Marketing dịch vụ 3 3
25 Tiếng anh thương mại  2 3 3
II.3 Kiến thức ngành 46                
26 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 3
27 Hệ thống thông tin quản lý trong Logistics 3 3
28 Giao dịch thương mại quốc tế 3 3
29 Quản trị logistics 3 3
30 Quản trị kênh phân phối 3 3
31 Thanh toán quốc tế 3 3
32 Thương mại điện tử 3 3
33 Quản trị chuỗi cung ứng 3 3
34 Đề án chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 2 2
35 Quản trị kho và dự trữ 2 2
36 Bảo hiểm hàng hóa 3 3
37 Giao nhận và vận tải quốc tế 3 3
38 Mua hàng và quản lý nguồn cung 3 3
39 Nghiệp vụ hải quan 3 3
40 Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa 3 3
41 Thực tập ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 3 3
II.4 Kiến thức tự chọn 14         4 3 7  
42 Phát triển kỹ năng quản trị 2 2
43 Kỹ năng đàm phán 2 2
44 Khởi nghiệp 2 2
45 Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế 2 2
46 Quản trị rủi ro 2 2
47 Quản trị chiến lược 3 3
48 Thanh toán điện tử 3 3
49 Marketing số 3 3
50 Marketing quốc tế 2 2
51 Kế hoạch kinh doanh 2 2
52 Văn hóa doanh nghiệp 2 2
53 Quản trị thương hiệu 2 2
II.5 Học phần tốt nghiệp 7               7
  Tổng cộng (I + II) 130 15 19 19 17 18 16 16 10

Ghi chú: Đề cương chi tiết từng môn vui lòng bấm vào tên môn học để xem.

Bộ môn Kế toán và Quản trị Kinh doanh