Trang chủ / Kế toán và quản trị kinh doanh / CTĐT và Đề cương môn học / Chương trình đào tạo ngành kế toán (áp dụng từ khóa 59)

Chương trình đào tạo ngành kế toán (áp dụng từ khóa 59)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành Kế toán đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo hiện đang được áp dụng từ khóa 59 như sau:

DE CUONG KE TOAN 2018