Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Khóa 62)

Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Khóa 62)

Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ Khóa 62 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi

  1. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY
  2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  3. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  4. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
  5. NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
  6. NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC
  7. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  8. NGÀNH KẾ TOÁN
  9. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60