Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Khóa 62)

Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Khóa 62)

Khoa Công trình

  1. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY
  2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  3. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  4. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

  1. NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
  2. NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

Khoa Công nghệ thông tin

  1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Kinh tế và Quản lý

  1. NGÀNH KẾ TOÁN
  2. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bài Viết Khác

Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 về ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ CQ

Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 về ban hành CTĐT 18 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ CQ.