Chương trình đào tạo chi tiết

Chương trình đào tạo khóa 2013 (K55)

Chương trình đào tạo khóa 2013 (K55)

Chương trình đào tạo khóa 2014 trở về sau (K56 trở về sau)

Chương trình đào tạo khóa 2014 trở về sau (K56 trở về sau)

Ngành: Kỹ thuật công trình thủy

• Chuyên ngành Kỹ thuật công trình thủy

Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng

• Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

• Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

• Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình đường bộ và sân bay

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

• Chuyên ngành Quy hoạch hệ thống thủy lợi

Ngành: Cấp thoát nước

• Chuyên ngành Cấp thoát nước

Chương trình đào tạo ngành mới từ 2018

Chương trình đào tạo ngành mới từ 2018

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60