Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Chương trình đạo tạo thạc sĩ / Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Các chuyên ngành học bằng tiếng Việt

STT

Chuyên ngành

Mã số

Nội dung chương trình

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

60580202

Xem chi tiết

2

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

60580208

Xem chi tiết

3

Địa kỹ thuật xây dựng

60580204

Xem chi tiết

4

Quản lý xây dựng

60580302

Xem chi tiết

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

60580212

Xem chi tiết

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60580210

Xem chi tiết

7

Thủy văn học (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60440225

Xem chi tiết

8

Khoa học môi trường (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60440301

Xem chi tiết

9

Kỹ thuật môi trường (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60520320

Xem chi tiết

10

Kỹ thuật cơ khí (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60520103

Xem chi tiết

11

Kỹ thuật xây dựng công trình biển (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60580203

Xem chi tiết

12

Quản lý tài nguyên và môi trường (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60850101

Xem chi tiết

13

Kỹ thuật điện (chỉ đào tạo tại Hà Nội)

60520202

Xem chi tiết

14

Quản lý kinh tế

60340410

Xem chi tiết

15

Công nghệ thông tin

60480201

Xem chi tiết

16

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60580205

Xem chi tiết

2. Các chuyên ngành học bằng tiếng Anh

STT

Chuyên ngành

Nội dung chương trình

1

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ đào tạo tại Hà Nội) Xem chi tiết

2

Quản lý và giảm nhẹ thiên tai (chỉ đào tạo tại Hà Nội) Xem chi tiết

3

Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng bờ (chỉ đào tạo tại Hà Nội) Xem chi tiết

4

Công trình thủy lợi bền vững (do Vương quốc Bỉ cấp bằng) Xem chi tiết