Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho các khóa K61

Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho các khóa K61

Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

TT Tên ngành Chuẩn đầu ra Mô tả chương trình Khung chương trình
A Đào tạo Kỹ sư (4.5 năm)
1 Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
5 Kỹ thuật xây dựng công trình biển Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
6 Kỹ thuật tài nguyên nước Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
8 Kỹ thuật Cấp thoát nước Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Kỹ thuật trắc địa bản đồ Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
10 Kỹ thuật cơ khí Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
11 Kỹ thuật điện điện tử Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Công nghệ thông tin Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
13 Thủy văn học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
14 Kỹ thuật môi trường Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
15 Kỹ thuật hóa học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
16 Công nghệ sinh học Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
17 Quản lý xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
18 Công nghệ chế tạo máy Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
19 Kỹ thuật cơ điện tử Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
20 Kỹ thuật ô tô Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
21 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
B Đào tạo Kỹ sư Chương trình tiên tiến (4.5 năm)
22 Kỹ thuật xây dựng (CTTT) Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
23 Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
C Đào tạo Kỹ sư (4 năm)
24 Hệ thống thông tin Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
25 Kỹ thuật phần mềm Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
D Đào tạo Cử nhân (4 năm)
26 Kinh tế Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
27 Quản trị kinh doanh Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
28 Kế toán Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bài Viết Khác

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn …