Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Trường Chinh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác với các cương vị lãnh đạo khác nhau. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí đều tỏ rõ là một nhà lãnh đạo tài năng, có sức sáng tạo lớn, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng nước ta. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (7/1981-6/1987), đồng chí Trường Chinh đã có những hoạt động sôi nổi và đóng góp trên nhiều lĩnh vực trong xây dựng, phát triển đất nước.

ThS. Trần Thị Hiền, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

ThS. Mai Thị Xuân, Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

Fulltext – download here

Bài Viết Khác

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc SlopeW(Canada).

Công ty GEO-SLOPE International (Canada) sản xuất bộ phần mềm Địa kỹ thuật GeoSlopeW, đây là bộ phần mềm nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới về địa kỹ thuật.