Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu tổng quan / Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

Việc phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý được đặc biệt chú trọng trong Chiến lược phát triển của trường ĐH Thủy lợi

chien luoc phat trien nnl

1. Cán bộ giảng dạy:

Mục tiêu: Đạt các chuẩn sau đây:

– Tỉ lệ cán bộ giảng dạy/sinh viên: 1:15

– Trình độ: 60% trình độ thạc sĩ, 35% trình độ tiến sĩ, tất cả đều có khả năng giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Giải pháp:

– Xây dựng qui tình bồi dưỡng và thực hiện cơ chế sáng lọc.

– Đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh.

– Lựa chọn sinh viên khá giỏi, cán bộ khoa học có năng lực và đã qua công tác tại các cơ sở kinh tế xã hội để bổ sung cho đội ngũ.

– Có cơ chế chính sách thu hút nhiều chuyên gia giỏi trong và ngoài nước và tạo nguồn tuyển: TS trong nước và nước ngoài.

– Có cơ chế chính sách khuyến khích đi đào tạo CBGV ở nước ngoài bằng các nguồn khác nhau

– Sử dụng cơ chế hợp đồng dài hạn (với mọi đối tượng đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện) để tăng số lượng giảng viên nhằm mau chóng đảm bảo tỷ lệ số lượng.

– Đào tạo các giảng viên thí nghiệm đủ số lượng, chất lượng cáo.

– Xác định mức lương và các chế độ đãi ngộ phù hợp; xây dựng định mức lao động khung

– Đảm bảo chỗ làm việc đủ tiện nghi tối thiểu tại trường cho giảng viên.

2. Cán bộ quản lý:

Mục tiêu: Đạt các chuẩn sau đây:

– Tỉ lệ cán bộ/sinh viên: 1:50

– Cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách quản lý tiên tiến hiện đại, thành thạo tin học văn phòng và giao tiếp được bằng tiếng Anh

 Giải pháp:

– Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sáng tạo và tính chuyên nghiệp có tầm nhìn chiến lược.

– Yêu cầu bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ trong lĩnh vực đảm nhiệm

– Thực hiện cơ chế sàng lọc thông qua đánh giá kết quả công tác hàng năm.