Trang chủ / Trung tâm Thông tin – Thư viện (trang 6)

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Giới thiệu chung về Thư viện

Thư viện Cơ sở 2- Đại học Thuỷ Lợi là một Thư viện khoa học chuyên ngành. Trước đây Thư viện Cơ sở 2 chỉ có một phòng trực thuộc Ban Đào tạo, trụ sở đặt tại Thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến năm 2001, …

Xem thêm

Tư liệu – Ấn phẩm

Theo số lượng thống kê tháng 5 năm 2016, số lượng giáo trình, tài liệu, ấn phẩm trong các kho sách như sau: 1. Kho sách tại Tp. HCM + Giáo trình học chính: 79 đầu sách, tổng cộng 10.243 bản + Giáo trình tham khảo chuyên ngành: 57 đầu …

Xem thêm

Cơ sở vật chất Thư viện tại Tp. Hồ Chí Minh

Thư viện tại Tp. Hồ Chí Minh gồm 01 phòng chức năng, 01 phòng đọc và phục vụ giáo trình, 01 Kho sách. Phòng đọc rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, wifi đường truyền lớn. Trang thiết bị phục vụ quản lý bao gồm: – Hệ …

Xem thêm

Cơ sở vật chất Thư viện tại Bình Dương

Thư viện tại Bình vừa được xây dựng lại trên khu hành chính 2 tầng. Tầng 1 của Thư viện là Kho sách và Phòng phục vụ giáo trình. Tầng 2 là phòng chức năng, tác nghiệp và phòng phục vụ bạn đọc, các câu lạc bộ sinh viên. Phòng …

Xem thêm

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê sông

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông do Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 994/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Xem thêm

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm

TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu

TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm