Trang chủ / Hành chính / Dự án đầu tư trang thiết bị

Dự án đầu tư trang thiết bị

Tháng Mười, 2021

  • 1 Tháng Mười

    Các hạn mức đối với đấu thầu qua mạng

    Năm 2021 lộ trình đấu thầu qua mạng như thế nào? Các gói thầu có hạn mức bao nhiêu thì đấu thầu qua mạng và áp dụng loại hình nào. Bài viết hôm nay Ban TCHCQT Phân hiệu sẽ giải đáp các thắc mắc đó, hãy đón xem bài viêt …