Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030

I. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục: 1. Sứ mệnh:  Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên …

Xem thêm

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 đến 2011 và tầm nhìn đến 2020

cs2tphcm

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Xem thêm

Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 – 2020

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy Lợi, giai đoạn 2006 đến 2020 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1745/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2006. Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 …

Xem thêm

Lịch sử hình thành các Đoàn ĐH và Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng phát triển kinh tế ở miền Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, Ngày 1/4/1976, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi ra quyết định số 494-QĐ/TC thành lập đoàn công tác của Trường Đại học Thủy Lợi lấy tên là “Đoàn khảo sát thiết kế thủy lợi miền Nam”

Xem thêm

Lịch sử phát triển Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Tính đến nay Cơ sở 2 - Đại học Thuỷ lợi (mà tiền thân là các Đoàn ĐH tại Nam Bộ: ĐH1 và ĐH3) đã hình thành được 40 năm. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Cơ sở 2 đã đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển thuỷ lợi ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm

Vài nét về cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Cơ sở 2 - Đại học Thuỷ lợi là cơ sở phía nam của trường Đại học Thủy Lợi, là trường đại học công lập, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Xem thêm

Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

Việc phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý được đặc biệt chú trọng trong Chiến lược phát triển của trường ĐH Thủy lợi 1. Cán bộ giảng dạy: Mục tiêu: Đạt các chuẩn sau đây: – Tỉ lệ cán bộ giảng dạy/sinh viên: 1:15 …

Xem thêm