Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên (trang 3)

Đào Tạo và Công tác sinh viên

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: – Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 + Kế hoạch thi …

Xem thêm

Thông báo về thu học phí hệ Đại học chính quy qua tài khoản ngân hàng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo thời hạn thu học phí đợt học 2 (học kỳ chính) và đợt học 4 (học kỳ phụ) học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch học và thi giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 tổ chức cho khóa 62 như sau: 1. Lịch thi kết thúc học phần chính khóa 62 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 …

Xem thêm

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: – Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022. Chi tiết …

Xem thêm

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí KH1 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:  86/TB-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11  năm 2021   THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với sinh viên …

Xem thêm

Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội HK1 (2021-2022)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:  85/TB-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021   THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, …

Xem thêm