Mẫu văn bản Đại học

Tháng Tám, 2020

  • 7 Tháng Tám

    Mẫu đơn xin vào ở nội trú trong ký túc xá

    Sinh viên có nhu cầu xin vào ở nội trú trong ký túc xá thì làm đơn theo mẫu yêu cầu và gửi cho quản lý ký túc xá. Thời hạn gửi đơn, xét đơn và trả kết quả theo thông báo của Ban Tổ chức – Hành chính – …

Tháng Bảy, 2020