Hỗ trợ sinh viên

Mẫu đơn xin vào ở nội trú trong ký túc xá

Sinh viên có nhu cầu xin vào ở nội trú trong ký túc xá thì làm đơn theo mẫu yêu cầu và gửi cho quản lý ký túc xá. Thời hạn gửi đơn, xét đơn và trả kết quả theo thông báo của Ban Tổ chức – Hành chính – …

Xem thêm

Thủ tục hành chính dành cho sinh viên ĐHCQ tại Phân hiệu

Hướng dẫn các thủ tục và mẫu đơn: Nghỉ học tạm thời, trở lại trường, thôi học, học 2 chương trình, miễn-giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận sinh viên, hoãn thi, phúc tra bài thi, xin sao điểm .v.v. ...

Xem thêm

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″ Đối với sinh viên các khóa 57, 58, 59, 60. Sinh viên Cơ sở 2 nộp đơn theo mẫu thời gian hoàn thành nộp về phòng Tiếp sinh viên  – Ban Đào …

Xem thêm

Quỹ Quốc tế Toshiba: Chương trình học bổng sau Tiến sĩ cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam 2019-2020

Ban Khoa học Công nghệ &HTQT thông báo Chương trình học bổng sau Tiến sĩ cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam thuộc quỹ Quốc tế Toshiba năm 2019-2020

Xem thêm

Chương trình “học tập ứng dụng” của tổ chức VOIS

1. Đối tượng Các bạn sinh viên các khóa ngành ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh. 2. Giá trị và lợi ích từ Khóa học – Sĩ số lớp học giới hạn, tăng sự tương tác trực tiếp với giáo viên. – Phương pháp dạy thực tiễn kết hợp …

Xem thêm