Đại học chính quy

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: + Kế hoạch thi cho K60:  Chi tiết xem tại đây + Kế hoạch thi cho K61:  Chi tiết xem tại đây + …

Xem thêm

Kế hoạch thi KTHP học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và sinh viên về Kế hoạch thi KTHP học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu, cụ thể như sau: – Kế hoạch thi: 07/06/2022-14/06/2022. Chi tiết xem tại đây Lưu …

Xem thêm

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy khóa 61,62 đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 61 và khóa 62. Thời gian thi: ngày 18 và 19/06/2022.

Xem thêm

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ đại học …

Xem thêm

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và sinh viên về Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu, cụ thể như sau: – Kế hoạch thi K60: 12/04/2022-22/04/2022. Chi tiết …

Xem thêm

Thông báo Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 63 hệ ĐHCQ năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và sinh viên về lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 63 hệ đại học chính quy năm học 2021-2022 như sau: Phòng thi Nội dung Ca thi Ngày thi Giảng đường Ghi chú Từ …

Xem thêm