Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên (trang 5)

Công tác sinh viên

Thông báo hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội đối với khóa 61

Nhà trường sẽ nhận Hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội từ ngày 23/9 đến 14/10/2019. Đề nghị các bạn sinh viên trong diện được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ về phòng tiếp sinh …

Xem thêm

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 9/2019

Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ từ ngày 20 hàng tháng, Ban cán sự lớp có trách nhiệm nhận sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và thông báo phục vụ sinh hoạt lớp trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại sổ vào …

Xem thêm

Thông báo về dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Yêu cầu: Toàn bộ sinh viên K61; Đại diện các lớp K57,58,59 & 60 mỗi lớp 03 sinh viên gồm có Lớp trưởng, lớp phó và Bí thư chi đoàn; Các sinh viên được khen thưởng (Có danh sách kèm theo) Toàn thể sinh viên nghỉ học ngày Khai giảng …

Xem thêm

Thông báo kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội… của bản thân trong năm học 2018 – 2019 và đưa ra phương hướng, góp ý cho các hoạt động của Trường trong năm học 2019 – …

Xem thêm

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″ Đối với sinh viên các khóa 57, 58, 59, 60. Sinh viên Cơ sở 2 nộp đơn theo mẫu thời gian hoàn thành nộp về phòng Tiếp sinh viên  – Ban Đào …

Xem thêm

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo về kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019; TB CS2 DGKQRL ky 2 nam 2018-2019 Lưu Ý: các lớp khi tiến hành đánh giá ĐRL của từng sinh viên thì trước đó phải có bảng đánh giá có điểm có …

Xem thêm

Thông báo hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020. THONG BAO MGHP _TCXH KY 1_19_20  

Xem thêm

Thông báo về việc nộp tiền ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ban TC-HC-QT Thông báo về việc nộp tiền ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương: Chi tiết trong đường link sau: Thông báo nop tien o KTX ky 1 (19-20)s

Xem thêm