Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi năm học 2016-2017

Thực hiện nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Thuỷ lợi công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016-2017 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo (Biểu 20)

– Công khai chất lượng đào tạo thực tế (Biểu 21)

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

– Công khai cơ sở vật chất (Biểu 22)

– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu 23)

3. Công khai tài chính

Công khai tài chính (Biểu 24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *