Các văn bản quy định trong đào tạo trình độ tiến sĩ

Văn bản 1: Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ  ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết).

Văn bản 2: Thông tư số 05/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT – BGDĐT (xem chi tiết).

Văn bản 3: Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ trường Đại học Thủy lợi (xem chi tiết).

Văn bản 4: Hướng dẫn trình bày luận án, tóm tắt  luận án (xem chi tiết).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *