Trang chủ / Tài chính / Biểu mẫu chứng từ / Các văn bản quản lý tài chính và biểu mẫu thanh toán

Các văn bản quản lý tài chính và biểu mẫu thanh toán

Để thuận tiện cho các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của nhà trường, Ban Tài vụ xin gửi tới các Thầy, các Cô các văn bản quản lý tài chính và hướng dẫn biểu mẫu thanh toán.
Thời gian tới Ban Tài vụ sẽ bổ sung các văn bản quản lý tài chính của nhà nước có liên quan để các Thầy, Cô tham khảo.

1. CĂN CỨ 62 và MẪU 16
Bản hướng dẫn và biểu mẫu kê khai người phụ thuộc để tính khấu trừ gia cảnh.
Download mẫu 16 tại đây    Download căn cứ 62 tại đây

2. Thông tư liên tịch số 55/2015
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Tải về tại đây

3. Thông tư số 97/2010
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tải về tại đây

4. Thông tư 109/2016
Lập dự toán sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê
Tải về tại đây

5. Thông tư liên tịch số 207/2013
Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
Tải về tại đây

6. Thông tư liên tịch số 27/2015
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Tải về tại đây

7. Hướng dẫn thủ tục thanh toán (7-10-2009)
Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ của chứng từ thanh toán, căn cứ yêu cầu chứng từ của từng nội dung chi, Nhà trường gửi các đơn vị mẫu biểu thanh toán áp dụng thống nhất trong trường.
Download tại đây

Biên tập

Ban Tài vụ