Trang chủ / Hành chính / Dự án đầu tư trang thiết bị / Các hạn mức đối với đấu thầu qua mạng

Các hạn mức đối với đấu thầu qua mạng

Năm 2021 lộ trình đấu thầu qua mạng như thế nào? Các gói thầu có hạn mức bao nhiêu thì đấu thầu qua mạng và áp dụng loại hình nào. Bài viết hôm nay Ban TCHCQT Phân hiệu sẽ giải đáp các thắc mắc đó, hãy đón xem bài viêt dưới đây nhé.

Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021

Lộ trình đấu thầu qua mạng được áp dụng theo [Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT] ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, cụ thể lộ trình cho năm 2021 như sau:

* Năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

* Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Như vậy các hạn mức đối với đấu thầu qua mạng năm 2021 phải thực hiện như sau:

  • Dưới 10 tỷ: Gói thầu mua sắm hàng hóa; gói thầu dịch vụ phi tư vấn; gói thầu dịch vụ tư vấn.
  • Dưới 20 tỷ: Gói thầu xây lắp.

Một số hạn mức để áp dụng chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh

Để tiện theo dõi tác giả bài viết sẽ phân loại hạng mức từ thấp đến cao như sau (Giá trị là tối đa):

  • 100 triệu đồng: Có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Nếu không áp dụng hình thức này có thể áp dụng các hình thức khác.
  • 200 triệu đồng: Có thể áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn đối với gói thầu mua sắm thường xuyên. Nếu không áp dụng hình thức này có thể áp dụng các hình thức khác.
  • 500 triệu đồng: Có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; Có thể áp dụng Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản.
  • 1 tỷ đồng: Có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; Có thể áp dụng Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
  • 5 tỷ đồng: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Các mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng đối với các gói thầu trong hạn mức nêu trên được chúng tôi tổng hợp theo bài viết TẠI ĐÂY.

Nguồn tham khảo: https://dauthau.asia/