Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Nam năm 2020

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Nam năm 2020

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Nam năm 2020: TẠI ĐÂY

Mẫu 1: TẠI ĐÂY

Mẫu 2: TẠI ĐÂY

Mẫu 3: TẠI ĐÂY

Bài Viết Khác

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị khóa XII; Công …