Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện (trang 5)

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công ty MiTek thông báo tuyển dụng

Công ty MiTek Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Mỹ, chuyên về thiết kế, xây dựng và tư vấn kỹ thuật công nghiệp nhà gỗ. Văn phòng đăt tại: Tòa nhà A5, Lô số A5, khu E-Office (khu VP cao cấp), đường Sáng Tạo, …

Xem thêm

Công ty MiTek thông báo tuyển dụng

Công ty MiTek Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Mỹ, chuyên về thiết kế, xây dựng và tư vấn kỹ thuật công nghiệp nhà gỗ. Văn phòng đăt tại: Tòa nhà A5, Lô số A5, khu E-Office (khu VP cao cấp), đường Sáng Tạo, …

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 38/KHLT-HSVVN-HVTC-VTH của Hội sinh viên Việt Nam ngày 10/11/2021 về Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VII – năm 2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức. – Cuộc thi “Olympic …

Xem thêm