Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện (trang 15)

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi, trường công lập với khả năng đậu cao

Được thành lập từ năm 1959, Trường Đại học Thủy Lợi là trường công lập, có truyền thống và bề dày kinh nghiệm gần 60 năm trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau như: Thuỷ lợi, thuỷ điện, cơ khí, giao thông, xây dựng, kinh tế, cấp thoát nước, công nghệ thông tin, tài nguyên nước và môi trường.

Xem thêm