Trang chủ / Đặng Văn Thương

Đặng Văn Thương

Kế hoạch ôn thi Tiếng Anh xét tuyển đầu vào cao học đợt 1 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 PHÂN HIỆU                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số  45  TB/ĐHTL-PH                       …

Xem thêm

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ đại học …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ năm 2022

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    35  /TB-ĐHTL-PH Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022   THÔNG BÁO Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc …

Xem thêm

Thông báo dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kế hoạch tổ chức học bù

Thông báo dự lễ khai giảng 2021-2022 Kế hoạch tổ chức học bù: Thời gian các tiết học và phòng học các lớp học vào ngày thứ 2 (11/10/2021) khi chuyển sang học bù vào ngày thứ 7 (16/10/2021) được giữ nguyên, trừ lớp học tại hai phòng học 203-SG …

Xem thêm