Trang chủ / Phạm Thanh Trào (trang 3)

Phạm Thanh Trào

Chuyên viên ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v chấp hành các biện pháp phòng, chống Covid-19 và đảm bảo phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo phòng chống Covid 19 ngày bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Xem thêm