Trang chủ / Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị (trang 4)

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Danh sách sinh viên xét duyệt vào ở Ký túc xá

Ban Tổ chức hành Chính Quản trị thông báo danh sách sinh viên xét duyệt vào ở Ký túc xá Trường Sa và Bình Dương. Chi tiết trong file kèm: Thông báo nop tien o KTX ky 2 (17-18)

Xem thêm

Thông báo hết thời hạn làm thủ tục ở KTX Trường Sa

CƠ SỞ  2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI BAN TC-HC-QT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc ——————————- TP. Hồ chí Minh, ngày 16  tháng 08 năm 2017                                      THÔNG BÁO Thời hạn làm thủ tục ở KTX Trường Sa học …

Xem thêm

Thông báo đăng ký ở KTX hè năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 Số 171/TB-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2017  THÔNG BÁO Về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2017 …

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 Số 170/TB-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2017   THÔNG BÁO             Về việc đăng ký ở Ký túc xá kỳ …

Xem thêm

Danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá kỳ 2 năm học 2016-2017 (Trường Sa- Bình Dương)

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị  thông báo danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2016-2017 (KTX Trường Sa – Bình Dương). Chi tiết theo đường link dưới đây: Danh sách SV xét ở KTX TP HCM: 1.DSxetoKTXky2TPgui Danh sách …

Xem thêm