Trang chủ / Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị (trang 3)

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/2/2014: Ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi.

Xem thêm

Thông báo bàn giao phòng ở HK2 và thủ tục đăng ký phòng ở học kỳ hè năm học 2019-2020

Thông báo về việc bàn giao phòng ở KTX của học kỳ II năm học 2019-2020; Thủ tục đăng ký ở học kỳ hè năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021

Xem thêm

Thông báo về việc nộp tiền ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ban TC-HC-QT Thông báo về việc nộp tiền ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương: Chi tiết trong đường link sau: Thông báo nop tien o KTX ky 1 (19-20)s

Xem thêm