Trang chủ / Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị (trang 2)

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua E-mail cá nhân của người dùng

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (VssID) và các dịch vụ công của Ngành, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh chức năng “Quên mật khẩu” trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Theo đó, người sử dụng có thể lấy lại mật khẩu qua email trong trường hợp quên mật khẩu.

Xem thêm

Danh sách sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT

Nhà trường thông báo đến các sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT hồi đầu nhập học. Đề nghị các Em sinh viên đóng tiền mua BHYT đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Xem thêm