Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / A robust parameter approach for estimating CERES-Rice model parameters for the Vietnam Mekong Delta

A robust parameter approach for estimating CERES-Rice model parameters for the Vietnam Mekong Delta

KL Hoang1, TA Ngoc2, S. Maskey3

1 Ho Chi Minh city University of Technology, Ho Chi Minh city, Vietnam

2 Thuy Loi University_ Base 2,  Ho Chi Minh city, Vietnam

3 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, the Netherlands

Fulltext dowload- Field Crop Research

Bài Viết Khác

Phần mềm SeepW (Canada)tính thấm theo phương pháp PTHH.

Như đã giới thiệu trên vncold.vn về bộ phần mềm Địa kỹ thuật của hãng GeoSlope, tiếp theo, BBT xin giới thiệu SeepW nằm trong bộ phần mềm này.