Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về việc tiếp tục triển khai phòng dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục triển khai phòng dịch Covid-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

————–

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Số: 17/TB-ĐHTL-PH

  Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục triển khai phòng dịch Covid-19

—————————

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Theo thông tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủng vi rút SAR-COVID-2 phát hiện tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng gây bệnh và lây lan rất nhanh.

Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường trong chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan, để thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên khi quay trở lại trường học tập từ ngày 1/3/2021thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu chung: 

– Thực hiện nghiêm túc “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19;

– Bắt buộc khai báo thông tin y tế trực tuyến đối với SV;

– Khi lên khu giảng đường học tập Sinh viên khai báo theo lớp ; Ban cán sự các lớp phát mẫu khai thông tin y tế đồng thời tập hợp phiếu khai thông tin y tế nộp về bộ phận Trực y tế – Đoàn Thanh Niên;

– Khi có các dấu hiệu ho, sốt, đau họng, thở gấp cần báo ngay cho phòng y tế Nhà trường để được tư vấn;

– Tất cả các trường hợp sinh viên từng đến/về từ các ổ dịch đang hoạt động (không phải là tiếp xúc gần) hoặc đi qua địa điểm Bộ y tế thông báo (không trong vùng giãn cách xã hội) phải ra trạm y tế phường nơi cư trú hoặc đến ngay các cơ sở y tế để khai báo và được tư vấn;

2. Đối với các thầy cô Cố vấn học tập trong toàn trường: 

Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trong trường như sau:

– Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho sinh viên;

– Giám sát chặt chẽ việc áp dụng bắt buộc khai báo y tế trực tuyến đảm bảo 100% sinh viên nắm được thông báo này;

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– GVCN,CVHT các lớp.

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT,ĐT&CTSV.

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

  

(đã ký) 

           

             

PGS.TS Lê Trung Thành

Đường link về thực hiện: Những ai đến TP.HCM phải cách ly

Bài Viết Khác

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2021 tại Phân hiệu

Sáng ngày 05/05/2021 Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đón tiếp và làm việc …