Trang chủ / THÔNG BÁO / Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2019

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 748/TB-ĐHTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bổ sung đợt 1

 (Các ngành đào tạo tại Cơ sở 2)

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bổ sung đợt 1 đối với các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 Trường đại họ Thủy lợi như sau:

I. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Từ ngày 13/8/2019 đến 17h00 ngày 19/8/2019.

II. Điều kiện nộp hồ sơ:

2.1. Xét tuyển dự vào điểm thi THPT quốc gia năm 2019

Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc các tổ hợp xét tuyển và có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ của các ngành tuyển bổ sung (xem chi tiết tại mục IV).

2.2. Xét tuyển dự vào điểm học tập THPT

Thí sinh có điểm trung bình học tập ba năm THPT từ 5.5 trở lên.

III. Quy định về xét tuyển đợt bổ sung:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 13/8/2019 đến 17h00 ngày 19/8/2019 (tính theo dấu bưu điện).

Nhà trường sẽ thông báo và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trước ngày 22/8/2019.

IV. Chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

1

TLS101

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

30

A00, A01, D07, D01

13.00

2

TLS104

Kỹ thuật xây dựng

30

A00, A01, D07, D01

13.00

3

TLS111

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

30

A00, A01, D07, D01

13.00

4

TLS113

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

30 A00, A01, D07, D01 13.00

5

TLS102

Kỹ thuật tài nguyên nước

30 A00, A01, D07, D01 13.00

6

TLS107

Kỹ thuật cấp thoát nước

30 A00, A01, D07, D01

13.00

7

TLS106

Công nghệ thông tin

30 A00, A01, D07, D01

13.00

8

TLS402

Quản trị kinh doanh

30 A00, A01, D07, D01 13.00
9 TLS403

Kế toán

30 A00, A01, D07, D01

13.00

Tổng 270

V. Hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL (có mẫu kèm theo).

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019).

– Bản sao công chứng học bạ THPT.

– Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại của thí sinh.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ

Ban Đào tạo và công tác sinh viên – Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi – Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0283.5140608 (tính theo dấu bưu điện).

5.3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

VI. Thông tin liên hệ:

Ban Đào tạo và công tác sinh viên – Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi – Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.5140608

Website:  http://tlus.edu.vn/

Nơi nhận:

– ĐU, BGH (để b/c);

– Website trường;

– Lưu: VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Trịnh Minh Thụ 

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …