Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

TB_109_TrienKhaiGD_Online_18-2-2021

Bài Viết Khác

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Theo thông báo số 186/TB-ĐHTL ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Thủy Lợi, Phân hiệu …