Trang chủ / Trung tâm Tư vấn và NCTN / Bản tin TTTV-NCTN / Tuyển sinh lớp tin học ứng dụng “Ứng dụng mô hình thủy văn – thủy lực trong quy hoạch, dự báo tài nguyên nước”

Tuyển sinh lớp tin học ứng dụng “Ứng dụng mô hình thủy văn – thủy lực trong quy hoạch, dự báo tài nguyên nước”

Mục tiêu:

 • Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên, kỹ sư làm quen và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng, có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế về quy hoạch dự báo tài nguyên nước lưu vực sông. Sinh viên, kỹ sư kỹ thuật được được trang bị kiến thức co bản rộng, có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thủy văn, thủy lực, quản lý tài nguyên nước, thiết lập mô hình toán trong quy hoạch, thiết kế và phân tích các giải pháp quy hoạch, thiết kế và quản lý lưu vực sông.
 • Có khả năng thiết kế, thẩm định, vận hành các công trình hệ thống thủy lợi.

 1. Chương trình đào tạo

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên làm quen và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng, có khả năng giải quyết các bài toán trong học phần tốt nghiệp và các bài toán thực tế sau khi tốt nghiệp. Ban Khoa học công nghệ Cơ sở ,Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức khai giảng thường xuyên lớp tin học ứng dụng, sinh viên trong và ngoài trường đều có thể đăng ký tham gia tham gia.

 1. Mục tiêu khóa học
 • Sinh viên, kỹ sư kỹ thuật được được trang bị kiến thức co bản rộng, có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thủy văn, thủy lực, quản lý tài nguyên nước, thiết lập mô hình toán trong quy hoạch, thiết kế và phân tích các giải pháp quy hoạch, thiết kế và quản lý lưu vực sông.
 • Có khả năng thiết kế, thẩm định, vận hành các công trình hệ thống thủy lợi.
 1. Đối tượng đào tạo
 • Là sinh viên, kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước.
 1. Thời gian đào tạo: 10 buổi , khai giảng từ đầu tháng 9/2018
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Học viên sẽ được trang bị, rèn luyệt và đào tạo các kiến thức liên quan:

+ Tổng quan về hệ thống lưu vực sông và đặc điểm hệ thống lưu vực sông ở VN

+ Phương pháp phân tích và xử lý số liệu liên quan đến khí tượng, thủy văn.

+ Giới thiệu các mô hình toán ứng dụng trong tính toán thiết kế, quy hoạch và vận hành hệ thống lưu vực sông.

+ Tính toán thiết kế các tần suất thủy văn, thủy lực.

+ Phân tích kết quả và đề xuất giải pháp trong quản lý và vận hành lưu vực

+ Công nghệ vận hành giám sát hệ thống công trình thủy lợi

 1. Loại văn bằng được cấp

Chứng nhận hoàn thành khóa học do Trung tâm tư vấn và nghiên cứu thực nghiệm liên kết với Ban KHCN&HTQT cấp.

 1. Nội dung chương tình khóa học

Khóa học được thiết kế như chương trình đính kèm theo

 1. Giảng viên: PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc

Thông tin đăng ký gửi về Ban KHCN&HTQT hoặc email: tttv-nctn@tlu.edu.vn

Hoặc điện thoại: Ms. Yên (0978388672)

Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Cơ cở 2 – Đại học Thủy lợi

ĐC: 2 Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Trân trọng cám ơn./.

Nội dung chương trình: (chi tiết kèm theo file: 201808 THUD thuy van thuy luc)

Giảng viên: PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc


Nội dung
Buổi Giảng viên/ chuyên gia
(1) (2) (3)
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG  LƯU VỰC SÔNG

1.1. Đặc trưng hệ thống công trình thủy lợi

1.2. Các số liệu đầu vào và các phương pháp tính toán

1.3. Đặc điểm hệ thống CTTL ở Việt Nam

0.5 PGS. Triệu Ánh Ngọc
PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

2.1. Các định dạng số liệu và phương pháp xử lý số liệu

2.2. Các nguồn số liệu thu thập theo mục đích tính toán

2.3. Các công cụ hỗ trợ trong mô hình hóa hệ thống lưu vực

2.4. Yêu cầu kiến thức liên quan

0.5 PGS. Triệu Ánh Ngọc
PHẦN 3: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH THỦY VĂN  TẬP TRUNG

3.1. Giới thiệu tổng quan các mô hình thủy văn tập trung

3.2.Số liệu  đầu vào của mô hình thủy văn

3.3. Giới thiệu các mô hình thủy văn tập trung

3.4. Ứng dụng mô hình thủy văn NAM trong tính toán mô phỏng và dự báo dòng chảy lưu vực

3.5. Chuẩn hóa mô hình và  phân tích so sánh kết quả

3.6. Tối ưu mô hình bằng giải pháp can thiệp trực tiếp

3.7. Thực hành

3 PGS. Triệu Ánh Ngọc/ ThS. Đỗ Văn Đạo
PHẦN 4: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH THỦY VĂN  PHÂN BỐ

4.1. Giới thiệu tổng quan các mô hình thủy văn phân bố

4.2.Số liệu  đầu vào của mô hình thủy văn phân bố

4.3. Giới thiệu các mô hình thủy văn phân bố

4.4. Ứng dụng mô hình thủy văn HEC-HMS trong tính toán mô phỏng và dự báo dòng chảy lưu vực

4.5. Chuẩn hóa mô hình và  phân tích so sánh kết quả

4.6. Tối ưu mô hình bằng giải pháp can thiệp trực tiếp

4.7. Thực hành

3 PGS. Triệu Ánh Ngọc/ ThS. Đỗ Văn Đạo
PHẦN 5: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH  THỦY LỰC MIKE 11

5.1 Giới thiệu tổng quan và đánh giá mô hình MIKE 11

5.2 Xử ý số liệu đầu vào mô hình thủy lực Mike 11

5.3. Ứng dụng mô hình thủy lực Mike 11 trong mô phỏng chế độ thủy lực sông

5.4 Hiệu chỉnh và đánh giá mô hình

5.5. Kết nối mô hình thủy văn Mike NAM

5.6. Thự hành thiết lập mô hình và thảo luận

3 PGS. Triệu Ánh Ngọc/ ThS. Đỗ Văn Đạo
PHẦN 6: THẢO LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

6.1 Thảo luận về các tính năng mô hình

6.2 Thảo luận về phương pháp xử lý số liệu

6.3  Thảo luận về phương pháp hiệu chuẩn mô hình

6.4 Kiểm tra cuối khóa

2 PGS. Triệu Ánh Ngọc
TỔNG SỐ TIẾT HỌC 10

Học phí: 900.000 đồng (sinh viên trong trường) và 2.000.000 đồng (Đối tượng đăng ký ngoài trường Đại học Thủy lợi)

Số lượng học viên tham gia: tối đa 20 học viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 1 năm 2019 tại Cơ sở 2

Chi tiết: Lich thi A2 Dot 1 nam 2019 CS2     Số lượt xem bài …