Trang chủ / Tuyển dụng / [Tuyển dụng] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

[Tuyển dụng] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung tuyển dụng 03 kỹ sư làm việc tại Lâm Đồng, cụ thể như sau: 02 kỹ sư thủy lợi, 01 kỹ sư giao thông. Chi tiết file đính kèm: Thong bao tuyen dung (CNLD)