Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc

Thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc

Thông báo về thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc của Hiệp hội UB sông Mê Kông và Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Chi tiết xem tại các tài liệu đính kèm sau:

Appendix – Master Programs of Hohai University for Lancang-Mekong Water Resources Talents

Letter from head of JWG China – 20170705

Bài Viết Khác

Thông báo về việc thu học phí học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đợt học 4) tại Cơ sở 2

Thông báo thời gian thu học phí học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đợt học 4) tại Cơ sở 2