Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng ” Lê Văn Kiểm & gia đình năm 2019″

Đối với sinh viên các khóa 57, 58, 59, 60. Sinh viên Cơ sở 2 nộp đơn theo mẫu thời gian hoàn thành nộp về phòng Tiếp sinh viên  – Ban Đào tạo và CTSV trước ngày 20/9/2019.

TB xet HB LVK 2019

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 8/2019

Thông báo v/v: Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 8/2019. Lớp trưởng nhắc sinh viên …