Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo về việc thu học phí Lần thứ 3 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo về việc thu học phí Lần thứ 3 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Chi tiết: THU HPHK2_18_19_LAN 3

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ …