Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo về việc thu học phí Lần thứ 3 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo về việc thu học phí Lần thứ 3 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Chi tiết: THU HPHK2_18_19_LAN 3

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ …