Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về việc thu học phí lần 2 đợt học 8 kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Thông báo về việc thu học phí lần 2 đợt học 8 kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Chi tiết file đính kèm: BOSUNG DH8_K2_17_18

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …