Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo về việc thu học phí đợt học 8 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo về việc thu học phí đợt học 8 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Chi tiết file đính kèm: Thu hoc phi sinh vien

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: THANG 8_2018