Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về việc dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Thông báo về việc dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

Số: 25/TB-ĐHTL-CS2

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Dự Lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi)

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc; Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa về việc cử sinh viên tham dự như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đại diện mỗi lớp khóa 58,59, 60 & 61 mỗi lớp 02 sinh viên bao gồm: Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn.

– Yêu cầu tất cả sinh viên đến tham dự ăn mặc lịch sự, đúng giờ:

+ Đối với nữ mặc bộ áo dài truyền thống;

+ Đối với nam mặc sơ mi trắng và quần tối màu.

(Những sinh viên đi dự Lễ nhưng không đi xe Nhà trường đề nghị gặp Cô Hằng_phòng Tiếp sinh viên để đăng ký)

2. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 07h00 ngày 23/05/2020 (Sáng thứ 7; Nhà trường bố trí xe đưa đón sinh viên tập trung tại Trường Sa – Tp.HCM đi Bình Dương).

–  Hội trường 500 – Khu A, Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

Trân trọng thông báo./.

 Nơi nhận: 

– Ban Giám đốc (b/c);

– Các Ban, Bộ môn, TT

– Khóa 58,59,60,61

– Website CS2

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

TL/GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Thông báo lịch thi Tiếng anh B1 đợt 1 năm 2020

Ban Đào tạo và CTSV thông báo lịch thi Tiếng anh B1 đợt 1 năm 2020 …