Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo về việc đóng lệ phí thi Tiếng Anh A2 lần 2

Thông báo về việc đóng lệ phí thi Tiếng Anh A2 lần 2

Chi tiết file đính kèm: DONG LE PHI THI A2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 và toàn khóa học của sinh viên làm ĐATN kỳ 2 năm 2018-2019

Kế hoạch triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên K57 và K56 …