Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo về việc điều chỉnh TKB môn Cơ học đất và Địa kỹ thuật Khóa 57 Kỳ I năm 2017-2018

Thông báo về việc điều chỉnh TKB môn Cơ học đất và Địa kỹ thuật Khóa 57 Kỳ I năm 2017-2018

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, giảng viên của Cơ sở 2, Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy, cô và các bạn sinh viên về việc “Điều chỉnh lịch học môn Cơ học đất và Địa kỹ thuật của Khóa 57 học kỳ 1 năm học 2017- 2018-Giai đoạn 2” như sau:

  1. Ghép lớp học phần Địa kỹ thuật (S.57CT) học cùng lớp học phần Địa kỹ thuật (S.57N).
  2. Điều chỉnh lịch học lớp học phần Địa kỹ thuật (S.57CTN), Địa kỹ thuật (S.57N) và Cơ học đất (S.57GT2).

Chi tiết thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp điều chỉnh xem tại đây:

Thời khóa biểu Cơ học đất và Địa kỹ thuật (Điều chỉnh) Danh sách sinh viên Cơ học đất và Địa kỹ thuật (Điều chỉnh)

Yêu cầu tất cả sinh viên đăng ký học cập nhật thời khóa biểu trên tài khoản đăng ký học và đi học đúng thời khóa biểu.

Đối với những sinh viên lớp S18-57CT,S18-57CTN trùng lịch môn Bơi với môn Địa kỹ thuật, yêu cầu lớp trưởng lập danh sách sinh viên chuyển nhóm bơi theo mẫu sau nộp về ban Đào tạo & Công tác sinh viên để được điều chỉnh lịch bơi cho phù hợp.

Mẫu danh sách sinh viên điều chỉnh lịch học Bơi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2