Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2019 và Kỳ 1 năm học 2019-2020, chi tiết trong file sau:

TBdangkyoktxhe2019
TBdangkyoktxky1nam2019

DonXinoKTX19

Bài Viết Khác

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ …