Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về thời gian tập trung học viên, sinh viên quay lại trường học tập tại Cơ sở 2

Thông báo về thời gian tập trung học viên, sinh viên quay lại trường học tập tại Cơ sở 2

TB_19_TapTrungSV_SauDich_CS2_29_4-2020_Web

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2