Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo về thời gian biểu thi chuẩn đầu ra Tiếng anh dành cho học viên cao học năm 2020

Thông báo về thời gian biểu thi chuẩn đầu ra Tiếng anh dành cho học viên cao học năm 2020

Chi tiết file đính kèm: Lich thi

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi