Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/05) năm 2019

Thông báo về nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/05) năm 2019

24-TB-DHTL-CS2_Thong bao nghi le

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo sinh hoạt lớp Tháng 3/2019

Chi tiết:  Số lượt xem bài viết: 80