Trang chủ / Khoa học công nghệ / Nghiên cứu khoa học sinh viên / Thông báo: Về Hội nghị Khoa học sinh viên Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi năm học 2018-2019

Thông báo: Về Hội nghị Khoa học sinh viên Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên

Cơ Sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi năm học 2018 – 2019

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm.

Năm học 2018 – 2019, Cơ sơ 2 – Đại học Thủy lợi dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

– Kế hoạch thời gian:

Thời gian Nội dung
15/11/2018 Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về Ban KHCN&HTQT
20/11/2018 – 20/12/2018 Tổ chức Hội nghị NCKHVN

Nhà trường đề nghị các Bộ môn, Ban Đào tạo và CTSV, ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thầy cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp.

Các văn bản biểu mẫu đính kèm : TBso01_KHSV2018 mau dang ky KHSV

Bài Viết Khác

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 và toàn khóa học của sinh viên làm ĐATN kỳ 2 năm 2018-2019

Kế hoạch triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên K57 và K56 …