Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo về điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế Ban Đào tạo và CTSV thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 như sau:

Lịch thi chính thức: Ngày 24,25 tháng 10/2020

Thời gian ôn thi sẽ thông báo sau.

Trân Trọng!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …