Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo tuyển dụng giảng viên

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên các ngành: Kế toán, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính và mạng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 430/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên như sau:

Vị trí tuyển dụng:  Giảng viên
Chuyên ngành: Ngành kế toán: 01 GV Bộ môn Kế toán
Ngành Công nghệ thông tin: 01 GV Hệ thống thông tin, 01 GV Công nghệ phần mềm, 01 GV Kỹ thuật máy tính mạng.
Nơi làm việc: Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Yêu cầu cụ thể: 1. Đối với giảng viên ngành Kế toán

– Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại Khá trở lên  chuyên ngành kế toán hoặc tài chính; Có học vị thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành.
– Có khả năng đọc, dịch tài liệu bằng tiếng Anh.
– Ưu tiên những người tốt nghiệp  từ các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, đại học công lập trong nước; đã có thâm niên giảng dạy đại học.

2. Đối với giảng viên ngành Công nghệ thông tin

– Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại Khá trở lên ngành CNTT; Có học vị thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành.
– Ưu tiên những người tốt nghiệp  từ các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, đại học công lập trong nước; đã có thâm niên giảng dạy đại học; tiếng Anh tốt.

Yêu cầu chung – Có phẩm chất đạo đức tốt. Tâm huyết, yêu thích nghề giáo viên ; có khả năng sư phạm. Nhiệt tình, năng động, có ý chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có định hướng gắn bó lâu dài với Cơ sở 2 ĐH Thủy lợi.
– Đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ được ưu tiên tuyển thẳng.
Thông tin liên hệ: Ban Tổ chức – Hành Chính – Quản trị

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi
Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38403460 hoặc 0274.3748620 (trong giờ hành chính)

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, TCHCQT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Lê Xuân Bảo

 

Bài Viết Khác

Quyết định về hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2019 cho sinh viên đang học tại Cơ sở 2

Chi tiết:  Số lượt xem bài viết: 61