Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo tuyển dụng giảng viên

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên các ngành: Kế toán, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính và mạng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 430/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên như sau:

Vị trí tuyển dụng:  Giảng viên
Chuyên ngành: Ngành kế toán: 01 GV Bộ môn Kế toán
Ngành Công nghệ thông tin: 01 GV Hệ thống thông tin, 01 GV Công nghệ phần mềm, 01 GV Kỹ thuật máy tính mạng.
Nơi làm việc: Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Yêu cầu cụ thể: 1. Đối với giảng viên ngành Kế toán

– Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại Khá trở lên  chuyên ngành kế toán hoặc tài chính; Có học vị thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành.
– Có khả năng đọc, dịch tài liệu bằng tiếng Anh.
– Ưu tiên những người tốt nghiệp  từ các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, đại học công lập trong nước; đã có thâm niên giảng dạy đại học.

2. Đối với giảng viên ngành Công nghệ thông tin

– Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại Khá trở lên ngành CNTT; Có học vị thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành.
– Ưu tiên những người tốt nghiệp  từ các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, đại học công lập trong nước; đã có thâm niên giảng dạy đại học; tiếng Anh tốt.

Yêu cầu chung – Có phẩm chất đạo đức tốt. Tâm huyết, yêu thích nghề giáo viên ; có khả năng sư phạm. Nhiệt tình, năng động, có ý chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có định hướng gắn bó lâu dài với Cơ sở 2 ĐH Thủy lợi.
– Đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ được ưu tiên tuyển thẳng.
Thông tin liên hệ: Ban Tổ chức – Hành Chính – Quản trị

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi
Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38403460 hoặc 0274.3748620 (trong giờ hành chính)

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu: VT, TCHCQT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Lê Xuân Bảo

 

Bài Viết Khác

Hân hoan lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Sáng ngày 08/06/2019 Cơ sở 2 Đại học Thủy Lợi đã trang trọng tổ chức …