Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song kỳ 1 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2

Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song kỳ 1 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song kỳ 1 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2.

Chi tiết xem tại đây: Kế hoạch tổ chức_HKSS_K1_2018-2019_D4_Web

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …